Publicaties

Nieuwsbrief

Wekelijks komt de nieuwsbrief uit. Geinteresseerd? Meld je aan.

De Schakel

Daarnaast komt 11 keer per jaar een digitaal kerkenblad uit: ‘De Schakel, het kerkenblad van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht samen met de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht. Dit blad bevat naast praktische informatie over kerkdiensten en andere activiteiten ook allerlei inhoudelijke informatie over het reilen en zeilen van onze gemeenten.

Eindredactie: Hermine Dekkers (DG Dordrecht) en Teunie Markensteijn (VEG).
Kopij voor de Schakel kan worden gestuurd naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl  

Laatste vijf uitgekomen Schakels. De laatste staat bovenaan.

De Schakel jaargang 50 nr. 04

De Schakel jaargang 50 nr. 03

De Schakel jaargang 50 nr. 02

De Schakel jaargang 50 nr. 01

De Schakel jaargang 49 nr. 11