diaconaal project Stichting Quiet schooltas

Diaconale projecten zorgen voor hulp waar het nodig is, in het bijzonder voor kinderen, en onderlinge verbondenheid in de gemeente. De Doopsgezinde gemeente Dordrecht kiest jaarlijks een diaconaal project waar we ons voor inzetten. Het mes snijdt aan twee kanten.

Het bijeengebrachte geld helpt mensen hun doelen te verwezenlijken. En voor ons als gemeente is het fijn mee te leven met het project. De activiteiten die we organiseren om het geld bijeen te brengen geven energie en onderlinge verbondenheid.

Voor ons diaconaal project voor 2023-2024 werken we samen met Stichting Quiet Drechtsteden. Er leven in de Drechtsteden veel kinderen in armoede. Doel van Stichting Quiet is om ze mee te laten doen. Uit inventarisatie bij members komt vooral naar voren dat er behoeft is aan schoolspullen, kleding en gezonde voeding. We hebben alvast geld kunnen geven aan Stichting Quiet voor circa 30 gevulde rugzakken. In de loop van het jaar zullen we nog meer projectjes met Stichting Quiet doen.

 Hier informatie over de laatste vijf afgeronde diaconale projecten:

Foto is geleverd door Stichting Quiet.