Wat wij doen

Naast de kerkdiensten zijn er vele momenten dat wij samenkomen, waarbij wij ons verdiepen en elkaar inspireren. Er is ook tijd voor gezelligheid en samen iets doen. Verder zijn er gemeenteleden die afhankelijk van hun talenten zich in kleine groepjes inzetten op het gebied van muziek, onderhoud, ondersteuning, communicatie en op zaken die gewoon moeten gebeuren.
Nieuwsgierig geworden? De predikant of de contactpersonen zullen u graag nader informeren.
Het is altijd mogelijk vrijblijvend aan een activiteit deel te nemen.

Informatie via het secretariaat van de gemeente: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Middagbijbelkring

Op de eerste donderdagmiddag van de maand zitten we om 13.30 uur aan de koffie/thee in de kerk. De ontmoetingen op deze middagen sluiten aan bij het jaarthema van de ADS: “Een wereld van verschil’. Wij laten ons daarbij leiden door de verschillende hoofdstukken uit de inspiratiemap van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk. 

Informatie via het secretariaat van de gemeente: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl
Kijk voor de data in de agenda.

Geloofsgespreksgroep

De Geloofsgespreksgroep komt iedere tweede donderdag van de maand om 20.00 uur bij elkaar in de kerk. Wij spreken dan met elkaar over de manier waarop het geloof ons inspireert bij de keuzes die we maken in het bestaan. Hoe wij op eigen wijze zin geven aan de gebeurtenissen die ons raken. We gaan dit jaar aan de slag met het jaarthema ‘Een wereld van verschil’. Hoe we dat doen is ook afhankelijk van de inbreng van de deelnemers.  We gebruiken o.a. jaarthemamap van de GDB, deze is te downloaden op de site van de GDB. 
Contactpersonen: Hans Fronczek en Hermine Dekkers.
Informatie via het secretariaat van de gemeente: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl 

Kijk voor de data in de agenda.

Zusterkring

Iedere derde woensdag van de maand houdt de Doopsgezinde zusterkring van 10.30 tot 12.00 uur een bijeenkomst, als regel in de Doopsgezinde kerk. Per keer wordt het programma voor de volgende keer vastgesteld.

Naast creatieve voorbereiding voor advents- en kerstviering worden onderwerpen besproken die door een inleider en/of een videoprogramma worden aangereikt. Eigen inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Contactpersoon: Johanna Versnel
Informatie via het secretariaat van de gemeente: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl 

Kijk voor de data in de agenda.

Lekenpredikersgroep

In ongeveer een kwart van de zondagse diensten gaat een van de leden voor. Daarmee staan ze in een eeuwenlange doperse traditie.

De lekenpredikers gaan in Dordrecht sinds 1998 voor in zogenaamde “korte diensten”, die zoals de naam al aangeeft korter duren dan de diensten waarin een theologisch geschoold predikant voorgaat.

De groep in Dordrecht wordt begeleid door onze predikant en een aantal deelnemers heeft de cursus Doperse Theologie en/of een lekenpredikerscursus gevolgd.

De korte diensten worden door gemeenteleden gewaardeerd. Elke lekenpreker heeft een eigen achtergrond en voor de toehoorders is het boeiend wanneer die achtergrond de dienst kleurt.

De lekenprekers zelf ervaren het als inspirerend om alleen of met anderen een dienst voor te bereiden.

Wijken en gemeentebijeenkomsten

De gemeente is onderverdeeld in 4 verschillende wijken. In die wijken onderhouden de wijkcontactleden contact met de leden die in hun betreffende wijk wonen. Dit contact kan bestaan uit een bezoek wegens jubileum, verjaardag, ziekte of met een sociaal karakter. Elk jaar worden in de wijken enkele gemeenteavonden of -middagen georganiseerd rond een thema. De predikant of soms een andere spreker leidt het thema in, waarna de aanwezigen met elkaar van gedachten wisselen. Deze wijkbijeenkomsten worden meestal bij een lid uit de wijk thuis gehouden.

Contactpersoon: Jan Dekkers
Informatie via het secretariaat van de gemeente: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Kijk voor de data in de agenda.

Nieuwsbrief en De Schakel

Wekelijks komt de nieuwsbrief uit. Geinteresseerd? Meld je aan.

Daarnaast komt 10 keer per jaar een digitaal kerkelijk blad uit: “de Schakel”. Dit blad is het kerkeblad van de Doopsgezinde en Vrije Evangelische gemeenten in Dordrecht. Naast praktische informatie over kerkdiensten en andere activiteiten lees je in dit blad ook ook allerlei informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Klik op De Schakel om de uitgekomen nummers te bekijken.

Eindredactie:
Hermine Dekkers.
Kopij voor de Schakel kan worden gestuurd naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl