Home

De Doopsgezinde Gemeente Dordrecht is een open en gastvrije gemeenschap van gelovigen

Kerkdienst 29-01-23 Do

Voorganger: ds. Han Cuperus. Collecte t.b.v. projecten Christian Peacemaker Teams Nederland 

Middagbijbelkring 02-02-23

Cantorijrepetitie 02-02-2023

Kerkdienst 05-02-23 Do