De oude Doopsgezinde Gemeente van Dordrecht is ontstaan in de Martelaarstijd, in de zestiende eeuw. Haar hoogste bloei bereikte zij in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In die tijd had zij een belangrijk aandeel in de “Vredeshandelingen” tussen de verschillende soorten Doopsgezinden, welke volgden op de verschijning in 1626 van het (Amsterdamse) “Olijftacxken”. 

Dordtse belijdenis

In Dordrecht werd in 1632 een belijdenis opgesteld welk in sommige Amerikaanse Doopsgezinde gemeenten van de zogenaamde Old Mennonites nog wordt gebruikt en herdrukt. link naar de ‘Dordtse Confessie, 1632‘.

Tieleman van Braght

De meest bekend gebleven leraar van onze Gemeente was Tieleman van Braght, die in 1664 nog geen 40 jaar oud overleed. Hij was de samensteller van het beroemde boek “Het bloedig toneel of Martelaarspiegel der Doopsgezinde of Weerelosse Christenen”. Zijn portret is een kopergravure van A. Blotelingh. Bekijk hier een uitzending over de Martelaarspiegel.
Zie blz. 536 over de executie van de Dortenaar J.W. van Kuyk en Adriaentgen Jans van Molenaersgraaf in de Martelaersspiegel

Vermaanhuis der oude gemeente

Het vermaanhuis der oude Gemeente is het tegenwoordige gebouw Patrimomium in de Lange Breestraat. Het zeventiende-eeuwse exterieur en interieur zijn hier te zien.

Gemeente opgeheven

In de 18e eeuw daalde het aantal leden sterk. In het midden van de 19e eeuw was er slechts één lid overgebleven, de koster, die de Gemeente ophief en de goederen naastte. Een proces door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in 1865 zijn erven aangedaan werd verloren.

Gemeente opnieuw opgericht

Op 15 oktober 1889 is met de hulp van de doopsgezinde gemeente Rotterdam de doopsgezinde gemeente Dordrecht opnieuw opgericht. In 1899 kreeg de Gemeente een eigen predikant: dr. Anne Jans van Loghum Slaterus, die de gemeente diende van 1899-1908.

Er kwam een vermaning aan de Lenghenstraat (1898-1968). Kennelijk was ds. Van Loghum Slaterus trots op zijn kerkje want de familie bezat een zilveren afbeelding van de kerk. In 1999 ontving museum Van Gijn in Dordrecht dit stuk als onderdeel van een legaat van Trijntje Bemolt van Loghum-Slaterus-Groeneveld.

Hieronder een foto van het interieur en een zilveren broche met het exterieur.

Wandelen langs Doperse plekken in Dordrecht

Wandel eens door Dordrecht en bezoek plekken met doperse geschiedenis.

Download hier de beschrijving