Ds. N.J. (Han) Cuperus is als parttime predikant aan onze gemeente verbonden. Hij gaat daarom niet elke week voor in onze diensten. Sinds 2020 is hij ook verbonden als partime predikant aan de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht.

De helft van de diensten in het jaar wordt verzorgd door de VEG, de ander helft door de Doopsgezinde gemeente.

Behalve ds. Han Cuperus gaan ook gastpredikanten voor.

Naast de gastpredikanten kennen we een vaste groep lekenpredikers, gemeenteleden die met regelmaat voorgaan in een zogenaamde ‘korte dienst’. Zo’n dienst is korter zodat er meer tijd is voor ontmoetingen tijdens de koffie of thee die we na elke dienst schenken.