Wij hebben ons beleid vastgelegd in het document “Woord en daad“. Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre we ons beleid hebben gerealiseerd en of het beleid bijstelling behoeft. Download hier het beleidsplan 2022-2026.

Ons huishoudelijk reglement is hier te downloaden.

We hebben een Privacyverklaring, die u hier kunt downloaden.