Geroepen

De teksten die op 12 februari gelezen werden gingen over roepingen: die van Jesaja en die van de vissers aan het meer. Mensen die zich in eerste instantie eigenlijk niet geschikt vinden om Gods woord te gaan verkondigen, Zijn opdracht uit te voeren, maar dat toch gaan doen. Als mensen het verhaal van hun leven ’teruglezen’ zijn er altijd momenten die levensveranderdend zijn geweest. Ds. Han Cuperus vertelde dat het dan vaak gaat om moeilijke perioden en dat andere mensen soms zonder het zelf te weten die verandering in gang zetten.

In Jesaja 6 schudden de deurpinnen in de dorpels. Dat wekte de associatie met de aardbeving in Turkije en Syrië, De acties die gehouden worden door SZD en Doopsgezind Wereldwerk werden onder de aandacht gebracht (meer hierover komt in het maartnummer van De Schakel).

In het Lucas-evangelie lazen we hoe Simon Petrus, Jacobus en Johannes worden geroepen. Zij zijn experts op het gebied van vissen en toch luisteren ze naar de schijnbaar onzinnige opdracht van Jezus, die geen visser is. Jezus schenkt hun het vertrouwen dat zij vissers van mensen zullen kunnen zijn.

Download hier de orde van dienst.

Afbeelding: visvangst, maker Gernot Rumpf.