Gemeenteavond over het wereldcongres

Het was de bedoeling geweest om als gemeente via internet een aantal grote bijeenkomsten te volgen bij het Wereldcongres dat vorig jaar juli in Indonesië werd gehouden. Helaas werkte de techniek niet mee.

Maar gelukkig was zr. Miekje Hoffsteder-Spoelder, de voorzitter van de ADS, bereid om naar Dordrecht te komen om ons te vertellen over mennonieten die op vele plaatsen in de wereld te vinden zijn en over het wereldcongres dat zij en haar man Joost bijwoonden.

Nadat Miekje een beeld had geschetst van de wereldbroederschap, waar de Nederlandse doopsgezinden maar een klein deeltje van uitmaken, gingen we aan tafel voor een maaltijd van soep en pastasalade. Daarbij was ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Hierna volgde deel 2 over het congres zelf, dat op verschillende plaatsen in Indonesië werd gehouden, vanwege de corona-situatie. Tijdens het congres werd Henk Stenvers president van MWC. Bij de overdracht kreeg Henk een herderstaf (die wel uit elkaar te halen is, zodat die ook meekan in een vliegtuig) en mocht Miekje hem als vertegenwoordiger van de Nederlandse Doopsgezinden toespreken.

Zij vertelde dat over het familiegevoel dat er bij zo’n conferentie is ondanks grote verschillen in cultuur en vormen van vieren. Zij liet ons ervaren hoe vreugdevol het is om op godsdienstige afrikaanse liederen te dansen.

Na het wereldcongres reisden Miekje en Joost nog door Indonesië. Er werd een programma voor het samengesteld waarbij ze tempels van verschillende geloven bezochten en ook een bezoek brachten aan haar Indonesische evenknie. Die was enigszins verbaasd dat een vrouw die functie kon bekleden.

Kortom we hadden een interessante, gezellige gemeenteavond. Janet bedankte Miekje en gaf haar als attentie een doosje Dordtse schapenkoppen mee naar huis.