Onze gemeente kiest jaarlijks een diaconaal project waar we ons voor in willen zetten. Het mes snijdt aan twee kanten.

Het bijeengebrachte geld helpt mensen hun doelen te verwezenlijken. En voor ons als gemeente is het fijn mee te leven met het project. De activiteiten die we organiseren om het geld bijeen te brengen geven energie en onderlinge verbondenheid.

 Hier informatie over de laatste vijf projecten: